top of page
_be0d05cc-2526-4fcc-a295-1880f94fca07.jpg

IT-support/Support-tekniker kurs

IT Supporttekniker/Support Technician kurs                                                                                                                                   
​I den här kursen kommer du att lära dig de grundläggande och avancerade färdigheterna som krävs för att arbeta som en IT-supporttekniker. Kursen täcker följande ämnen:

IT-supportens roll och ansvar
Hårdvara och mjukvara för IT-support
Nätverk och säkerhet för IT-support
Felsökning och problemlösning för IT-support
Kundservice och kommunikation för IT-support

 

Mål: 

Att förbereda deltagarna för rollen som IT-supporttekniker genom att ge dem grundläggande färdigheter och kunskaper.

Med den här kursen är att ge dig kunskap och färdigheter för att:
•    Förstå IT-supportens funktion och värde i en organisation.
•    Använda hårdvara och mjukvara som stödjer IT-supportens arbete.
•    Konfigurera och underhålla nätverk och säkerhet för IT-supportens arbetsmiljö.
•    Felsöka och lösa problem som uppstår i IT-supportens arbete.
•    Kommunicera effektivt och professionellt med kunder och kollegor i IT-supportens arbete.

 

Målgrupp: 

Kursen är lämplig för både nybörjare och de som vill uppdatera sina kunskaper inom IT-support för privat bruk eller karriärmässigt.
Den här kursen riktar sig till personer som vill starta eller utveckla sin karriär som IT-supporttekniker.
För att delta i kursen behöver du också ha motsvarande kurser eller deltagit i AstmirIT  5 online kurser.

 

Innehåll:

•    Grundläggande felsökning av dator- och nätverksproblem.
•    Installation och konfiguration av programvara och enheter.
•    Hantering av användarfrågor och kundsupport.
•    Säkerhets principer och datahantering.
•    Varaktighet: 2 veckor, 4 timmar per dag.

 

Dessa kurser är utformade för att tillgodose både nybörjare och de som vill uppgradera sina befintliga kunskaper inom IT för att tillämpa dem i både privat och professionellt bruk.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

IT-support/Support-tekniker online kurs kan innehålla följande ämnen:

 • Windows 10/11 installation, konfigurering, administrering, PowerShell, support och felsökning.

 • Operativsystemhantering med policy och profiler, enhetshantering, applikations- och datahantering.

 • Windows Server 2022 installation och konfigurering, Active Directory.

 • Microsoft 365 konfigurering och implementation av O365-tjänster, support av/inom 0365-tjänster, SharePoint.

 • MS Azure fundamentals, funktionalitet i molntjänsterna.

 • OSI-modellen och grunderna i nätverk.

 • Dator hårdvara och mjukvara.

 • Vitalisering med Hyper-V Manager.

 • ITIL(R) Foundation Essentials ITIL 4 Edition

 • IT-säkerhet, GDPR, konsultrollen - förväntningar och krav.

Mål grupp

Målgruppen för IT-support/Support-tekniker utbildning är personer som har intresse och förkunskaper inom IT och som vill arbeta med service och support till kunder eller användare. Det kan vara arbetssökande som vill byta karriär, eller personer som redan arbetar inom IT och vill utveckla sina kunskaper och kompetenser.

Kontakt

bottom of page